VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Welcome Center - Novahills Mũi Né

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: Mũi Né, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam
 Chủ đầu tư:  Novaland Group
 Đơn vị thiết kế: TTT Corporation 
 Hạng mục thi công:  Lavabo
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã M201 (Terni)