VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Penthouse Thảo Điền, Quận 2

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
 Hạng mục thi công:  Bàn lavabo và ngạch cửa
 Đơn vị thiết kế: Maika
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã S028 (Alpine White), P001 (Perna White)
Contact Me on messenger