VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Phòng khám nha khoa

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Bucharest, Romania
 Thiết kế: Adrian Tihon, Bề mặt Atvangarde; AMA thiết kế 
 Gia công: Bề mặt Atvangarde
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White, Opal, Sơn bóng MGF)
Contact Me on messenger