VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Quầy tiếp tân Enhance Dental Group

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Brisbane, Úc
 Thiết kế: Harry Poulos
 Gia công: Aspen Cabinets
 Vật liệu: Đá Hi-macs Opal