VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sân bay quốc tế Cam Ranh

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt hoàn thiện đá nhân tạo
 Địa điểm: Phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoài
 Hạng mục thi công:  Counter, quầy check-in & quầy hướng dẫn
 Vật liệu sử dụng: Đá solid surface HIMACS LX HAUSYS mã P001 ( Perna White)