VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Chuỗi SOJO Hotels tại Hà Nội & Quảng Ninh

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt hoàn thiện đá nhân tạo
 Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh
 Hạng mục thi công:  Mặt bàn lavabo 
 Số lượng: 140 phòng 
 Vật liệu sử dụng: Đá solid surface HIMACS LX HAUSYS mã S028 (Alpine White)
Contact Me on messenger