VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

SONY CENTER Showroom

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu và thi công sàn vinyl
 Địa điểm: L3 Trung tâm Thương mại Estella Place, 88 Song Hành, Quận 2.
 Hạng mục thi công:  sàn showroom
 Vật liệu sử dụng: Sàn Vinyl LG Hausys DecoClick mã 1202 & 1201
Contact Me on messenger