VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Tòa nhà văn phòng THE ATOM - Cambodia

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Sàn nhựa vinyl LG Hausys dòng dán keo
 Địa điểm: Cambodia
 Khối lượng sàn: 440 m²
 Mã sản phẩm: Decotile 6236