VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tòa thị chính Den Haag Hà Lan

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Hà Lan
 Thiết kế: Kiến trúc sư Rietveld, New York
 Gia công: Meubelmakerij Het Woud
 Vật liệu: Đá Hi-macs S028 (Alpine White)
Contact Me on messenger