VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Triển lãm "ReOrder" tại bảo tàng Brooklyn, New York

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: New York
 Thiết kế: SITU Studio 
 Vật liệu: Đá HI-MACS mã G004 (White Quartz)