VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt hoàn thiện đá nhân tạo
 Địa điểm: Lô GĐ-01, Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên
 Hạng mục thi công:  Vanity, bàn bếp, bàn giáo viên
 Vật liệu sử dụng: Đá solid surface HIMACS LX HAUSYS mã S006 (Arctic White), G004 (White Quartz) và G034 (Arctic Granite)