VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Công trình Nhà trẻ Herrmann Flavio, Thụy Sĩ

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Cadepezzo, Thụy Sĩ
 Thiết kế: Herrmann Flavio, Thụy Sĩ
 Gia công: IL Falegname Fabrizio Sagl, Thụy Sĩ, ilfalegename.ch
 Vật liệu: Đá Hi-macs, Alpine White, Sky Blue, Banana, Lght Green, Sapphire, RuBy, Emerald
Contact Me on messenger