VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Công ty chứng khoán HSC

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà AB - Số 76 Lê Lai, quận 1, TP.HCM
 Hạng mục thi công:  Bàn làm việc
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã M617 (Aurora Blanc)