VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

Văn phòng công ty thiết kế Inconcept, Quận 2

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu và thi công sàn vinyl dán keo
 Địa điểm: Quận 2, TP.HCM
 Vật liệu sử dụng: Sàn Vinyl LG Hausys Decotile mã DTE 6262