VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Văn phòng Ban Giám Đốc PANORAMA

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu và thi công sàn nhựa vinyl LG Hausys
 Địa điểm: 02 Nguyễn Thị Minh Khai, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
 Hạng mục thi công: Sàn văn phòng
 Vật liệu sử dụng: Sàn vinyl dán keo LG Decotile Econo mã DTE 6243