VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

VNG Campus

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu, gia công và lắp đặt đá
 Địa điểm: Khu Công Nghiệp chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.
 Hạng mục thi công:  Bàn vanity, counter, bệ để đồ
 Vật liệu sử dụng: Đá HI-MACS LG HAUSYS mã G101 (Crystal Beige) và G109 (Beige Island)