VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

WOOD 2724

 

 Tổng độ dày:

 3.0/2.5/2.0 mm  
 Kích thước: 

 180 x 920 mm

 600 x 600 mm

 450 x 450 mm

 Lớp bảo vệ: 0.55/0.3 mm