VietNam Vietnam (vi)

DỰ ÁN THAM KHẢO

WOOD 2786

 Tổng độ dày: 3.0/2.5/2.0 mm  
 Kích thước: 

180 x 920 mm

 600 x 600 mm

 450 x 450 mm

 Lớp bảo vệ: 

 0.55/0.3 mm