VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Khách Sạn Hậu Giang

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu và thi công sàn nhựa Vinyl
 Địa điểm: 18 Hải Thượng Lãng Ông, Phường 1, TP.Vị Thanh, Hậu Giang
 Nhà đầu tư: HTC Vi Thanh
 Vật liệu sử dụng: Sàn nhựa Vinyl LG Hausys mã DEW2792, DTE6326
Contact Me on messenger