VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Chuỗi cửa hàng dược mỹ phẩm Matsumoto Kiyoshi Việt Nam

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 HOMEMAS cung cấp:  Vật liệu và thi công hoàn thiện sàn vinyl 
 Địa điểm: Quận 1 & Quận 10, TP.HCM
 Vật liệu sử dụng: Sàn vinyl dán keo LX Hausys Decotile mã DTE 6244