VietNam Vietnam (VI)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tòa nhà Dongdaemun Design Plaza

THÔNG TIN DỰ ÁN:

 Địa điểm: Seoul, Korea
 Thiết kế: Zaha Hadid
 Gia công: Daemyung ATM
 Vật liệu: Đá HI-MACS S028 (Alpine white)
Contact Me on messenger